Kancelaria adwokacka prowadzona przez adwokata Piotra Farfała świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa karnego i prawa spadkowego. Siedziba Kancelarii znajduje się w samym centrum Warszawy, nieopodal Metra Politechnika i Placu Konstytucji. 

Adwokat Piotr Farfał ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim, podyplomowe studia prawa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Strategic Leadership Academy w ICAN Institute.

W przeszłości pełnił kierownicze funkcje w wielu podmiotach prawnych – spółkach prawa handlowego, samorządowych jednostkach organizacyjnych, organizacjach pozarządowych. Był m.in. prezesem Telewizji Polskiej S.A.

Poza pracą adwokata, od lat zaangażowany jest pro bono w ważne społecznie projekty realizowane przez organizacje non profit; obecnie członek Rady Fundacji Centrum Rozwoju Społecznego i Obywatelskiego.

SPECJALIZACJA

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w dziedzinach:

PRAWO KARNE

Obrona i reprezentowanie stron występujących w postępowaniu karnym (podejrzany, oskarżony, skazany, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny) na wszystkich jego etapach, w tym w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji, a także już po skazaniu, w postępowaniu wykonawczym.

– udział w czynnościach procesowych, w tym podczas składania zeznań i wyjaśnień,

– kompleksowa pomoc w sytuacji zatrzymania i tymczasowego aresztowania,

– obrona w trakcie całego przewodu sądowego, w tym w postępowaniu dowodowym,

– występowanie z wnioskami dotyczącymi poddania się okresowi próby (warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie),

– podejmowanie inicjatywy w zakresie trybów ugodowych poddania się karze (skazanie bez rozprawy, dobrowolne poddanie się karze),

– udział w postępowaniu o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego,

– działania zmierzające do uzyskania wyroku łącznego.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata Piotra Farfała obejmuje nie tylko udział w postępowaniu rozpoznawczym (I instancja) i w postępowaniu apelacyjnym (II instancja), ale także w postępowaniach nadzwyczajnych: kasacji i wznowieniu postępowania.

PRAWO SPADKOWE

Reprezentacja w postępowaniach dotyczących: nabycia spadku, działu spadku, zachowku, a także udzielanie porad, sporządzanie opinii i pism niezbędnych w wyżej wymienionych sprawach.

Podstawą pracy adwokata jest zaufanie pomiędzy nim, a osobą zwracającą się o pomoc, dlatego:

– wysokość wynagrodzenia oraz sposoby jego zapłaty zazwyczaj przedstawiam już na pierwszym spotkaniu,

– zapewniam absolutną poufność i dyskrecję dotyczącą wszystkich okoliczności, o jakich dowiaduję się w związku z prowadzoną sprawą,

– udzielam wyczerpujących odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonej sprawy, wyjaśniam konsekwencje procesowe poszczególnych rozwiązań, a ich ostateczny wybór uzgadniam z Klientem,

– z własnej inicjatywy informuję o postępach w prowadzonej sprawie na każdym jej etapie,

– nie podejmuję się reprezentacji, która w jakikolwiek sposób mogłaby narazić mnie na zarzut konfliktu interesów, a mojego Klienta na ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy.

Uważam, że obowiązkiem każdego adwokata jest odważna oraz niezależna obrona praw i interesów swojego Klienta, bez względu na towarzyszące danej sprawie okoliczności, własne przekonania czy ocenę opinii publicznej.

KONTAKT

W Warszawie zapraszam Państwa do skorzystania z usług pomocy prawnej od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 20 oraz w sobotę w godz. 10 – 15, natomiast w Krakowie po uprzednim potwierdzeniu terminu (z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem). W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mail z opisem Państwa problemu i ewentualnym załączeniem kopii najważniejszych dokumentów (formularz kontaktowy z możliwością dołączenia załączników znajduje się na dole strony).  Na wiadomości e-mail odpowiadam w ciągu 24 h. Koszt porady prawnej, która na życzenie Klienta może być udzielona także online, wynosi 300 zł.

 

698 165 699

(w sprawach o zatrzymanie – czynny 24/7)

84 1020 1097 0000 7302 0127 0099

WARSZAWA:
ul. Śniadeckich 10 
00-656 Warszawa
(po wejściu w bramę: III klatka po lewej, III piętro, lokal nr 20)

KRAKÓW (FILIA):
ul. Miechowska 3/5,
30-055 Kraków

Formularz kontaktowy

Przewiń na górę